Najvýznamnejšie úspechy STK ZŠ Na bielenisku Pezinok v jednotlivých ročníkoch jeho novodobej histórie

 

 

Sezóna 2010/2011 

 

 

Sezóna 2009/2010

 

 

Sezóna 2008/2009

 

 

Sezóna 2007/2008

 

 

Sezóna 2006/2007

 

 

Sezóna 2005/2006