Správnu radu občianskeho združenia ako aj klubu STK Pezinok valné zhromaždenie na funkčné obdobie 1 rok.

Pre rok 2015 je zloženie správnej rady nasledovné:

 

Predseda :           Pavol Alexy

 

Podpredseda:     Milan Červenka

 

Ekonóm:              Martin Krebs

 

 

Zloženie revíznej komisie:

 

Jaroslav Vitáloš

 

Velich Ladislav